Wojcieszów

(odległość 18km, czas 19 min.)
  • Góra Połom - na jej terenie istniał przez długi czas rezerwat przyrody, który został prawie zupełnie zniszczony przez eksploatację wapieni. Bogata fauna i flora znalazły obecnie tylko schronienie na nielicznych, nie zniszczonych jeszcze skałach oraz usypiskach gruzu. Konieczność gospodarcza podyktowała zagładę naturalnej roślinności, pokrywającej niegdyś szatą zieleni całe kopulaste wzniesienie. Roślinność na Górze Połom systematycznie ginie, jednak można spotkać piękne storczyki, czy inne rzadkie spotykane rośliny - goryczkę gorzkawą, ostróżeczkę polną, orlika pospolitegostokłosę prostą i wiele innych. Zbocza Góry Połom porastają lasy liściaste z przewagą Buka lub lasy mieszane, gdzie obok drzew liściastych występują świerk i modrzew europejski.


  • Jaskinia północna wielka odkryta w 1924r. w czasie eksploatacji kamieniołomu. Jej wymiary to: długość: 103m, głębokość: -39m oraz wysokość otworu: 587 m n.p.m. Znajdują się tu trzy niewielkie zagłębienia: Wilcza Jama, Niedźwiedzia Jama oraz Skalny Wodospad.
Fot. Adam Czerneńko